EI Compendex(工程索引网络版) 是最常用的文摘数据库之一,侧重于工程技术领域文献的报道。数据来源于数千种工程类期刊、会议论文集和技术报告,我校可检索1969年以来的文献信息。本讲重点介绍该数据库的使用方法以及在文献调研中的应用。

1、数据库的内容及检索功能

2、挖掘EI数据助力科学研究——结合实例

3、EI的选刊原则等

    欢迎您准时参加!

 

 时间:2017年11月22日18:30

 地点:一区图书馆(108)多媒体教室

 主讲人:钮文艳

 

            

扫一扫了解更多讲座信息、查新认证、数据库活动

                        

    主办单位:哈尔滨工业大学图书馆

    哈尔滨工业大学研究生院

    哈尔滨工业大学研究生会

    管理学院博士生研究会

    机电学院研分会

                                                  

    2017日11月20日

发布日期
2017-11-22